Witryna firmy symulacyjnej LOMBARD/ Website of the simulation company

Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę. W związku z naszą działalnością, poszukujemy nowych partnerów wśród firm symulacyjnych zrzeszonych w sieci EUROPEN-PEN INTERNATIONAL, zainteresowanych prowadzeniem wspólnych interesów. Jesteśmy otwarci na doświadczenia i umiejętności  pozwalające wejść na rynek.

Zależy nam na współpracy ze wszystkimi istniejącymi firmami symulacyjnymi w kraju i za granicą, niezależnie od profilu działalności.